تبلیغات
خانومانه - نگاه درست به زندگیAdmin Logo
themebox Logoتاریخ:شنبه 27 فروردین 1390-10:43 ق.ظ

نویسنده :عسل

نگاه درست به زندگی

    اینگونه نگاه کنید...

    مرد را به عقلش نه به ثروتش

    زن را به وفایش نه به جمالش

    دوست را به محبتش نه به کلامش

    عاشق را به صبرش نه به ادعایش

    مال را به برکتش نه به مقدارش

    خانه را به آرامشش نه به اندازه اش

    اتومبیل را به کاراییش نه به مدلش

    غذا را به کیفیتش نه به کمیتش

    درس را به استادش نه به سختیش

    دانشمند را به علمش نه به مدرکش

    مدیر را به عمل کردش نه به جایگاهش

    نویسنده را به باورهایش نه به تعداد کتابهایش

    شخص را به انسانیتش نه به ظاهرش

    دل را به پاکیش نه به صاحبش

    جسم را به سلامتش نه به لاغریش

    سخنان را به عمق معنایش نه به گوینده اش