اولین قدم برای انتخاب رژیم سالم، خوردن انواع مواد غذایی و به مقدار متعادل است. تحقیقات صورت گرفته نشان می.دهد كه مصرف این 7 مواد غذایی بیماری.های قلبی، سرطان سینه و پوكی استخوان را از زنان دور می.كند.